I en helrenovering ingår följande moment:

- Isärtagning samt montering av all mekanik

- Rengöring av kroppen samt all mekanik

- Uträtning av kropp vid behov

- Täthetskontroll av halsfog samt inpassning vid behov

- Utplaning av alla tonhål (vintage saxofoner med rullade tonhål genomgår en annan process)

- Uträtning av klaffar

- Borttagning av glapp i mekanik

- Byte av alla putor, filt och kork

- Justering av putor

- Inoljning av mekanik


- Provspelning som följs av ytterligare justeringar


Utöver det som ingår i en vanlig helrenovering kan även följande moment läggas till utifrån behov och önskemål:

- Justering och byte av fjädrar

- Riktning av bucklor

- Lödning

- Ombyggnation av mekanik

I alla helrenoveringar ingår också en gratis efterjustering av instrumentet inom ett år!