Helrenovering av saxofon

Renovera saxofon – helrenovering av saxofon!
Klicka här för att se priser för att renovera saxofon!


I en helrenovering ingår följande moment:
– Isärtagning samt montering av all mekanik

– Rengöring av kroppen samt all mekanik

– Uträtning av kropp vid behov

– Täthetskontroll av halsfog samt inpassning vid behov

– Utplaning av alla tonhål (vintage saxofoner med rullade tonhål genomgår en annan process)

– Uträtning av klaffar

– Borttagning av glapp i mekanik

– Byte av alla putor, filt och kork

– Justering av putor

– Inoljning av mekanik

– Provspelning som följs av ytterligare justeringar

Utöver det som ingår i en vanlig helrenovering kan även följande moment läggas till utifrån behov och önskemål:

– Justering och byte av fjädrar

– Riktning av bucklor

– Lödning

– Ombyggnation av mekanik

I alla helrenoveringar ingår också en gratis efterjustering av instrumentet inom ett halvår!

Klicka här för priser för att renovera saxofon!