Kontakta oss

 

Öppettider:
Endast bokade möten!
Kontakta oss för att boka en tid.

Hitta hit:
Vi finns i Fällersta i Örebro.
Skriv saxofonverkstaden på GPSen

 

TeleFon

Ring oss

0 7 0 – 7 1 7 8 7 2 5

Mail

Maila oss:

m a i l @ s a x o f o n v e r k s t a d e n . s e

Sociala medier

Du får gärna följa oss på facebook. Klicka på den här länken:

Saxofonverkstaden